Membrii
CCIBV

Calitatea de Membru al Camerei de Comerț și Industrie Brașov deschide calea către noi oportunități de afaceri și către o rețea de peste 600 de societăți comerciale.

Formare
profesională

Pâna în prezent, peste 20.000 de persoane au beneficiat de experiența și profesionalismul celor 120 de formatori cu care colaborăm.

Consultanță
 

De peste 17 ani suntem un partener de încredere pentru toți cei care au decis să parcurgă alaturi de noi drumul de la “o idee către un proiect de succes”.

Asistență
 

Apelând la serviciile noastre de asistență și consultanță, vă veți simplifica în mod considerabil atât demersurile de a înființa o firmă, cât și efortul de a o dezvolta în condițiile legii.

Arbitrajul
comercial

Arbitrajul, activitate devenită de tradiţie a Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, funcţionează, începând cu anul 1995, ca instituţie permanentă de soluţionare a litigiilor, prin Curtea de Arbitraj special constituită în acest scop.

Reprezentanța
Făgăraș

Reprezentanţa Făgăraş, înfiinţată în 1992, este prima entitate a unei Camere de Comerţ din România care desfăşoară activitate într-o altă locaţie decât cea a reşedinţei de judeţ şi activează în concordanţă cu prevederile statutului CCI Braşov.

Centrul de
informare
Europe Direct

Începând din februarie 2008, românii au posibilitatea de a-şi adresa întrebările privind Uniunea Europeană unor centre de informare specializate, finanţate de Comisia Europeană şi parte a Reţelei de Centre Europe Direct, existente în toate statele membre UE.

Centrul de
documentare
Europe Direct

Rețeaua Centrelor de Documentare Europeană (CDE), parte a activităților publice de informare ale Comisiei Europene, cunoscută sub denumirea EUROPE DIRECT are rolul de a promova și consolida studiile și cercetarea în domeniul integrării europene.

Centrul Enterprise
Europe Network

Cea mai mare Reţea de Centre pentru sprijinirea afacerilor (peste 600 centre, în peste 50 de țări), pregătită să ofere informaţii şi consultanţă gratuită agenţilor economici.

Centrul
INFOTEH

Centrul de informare tehnologică în turism, protecţia mediului şi industria lemnului - zona 7 Centru Est (INFOTEH) - proiect de construcţie instituţională.

Responsabilitate
socială

CCI Brașov, în parteneriat cu Delta Business DIY, se adreseaza companiilor, instituțiilor din sectorul public și privat și organizațiilor non-profit cu o nouă provocare: implicarea acestora în activități de responsabilitate socială.

Considerații
economice

Considerații economice ale judeţului Braşov aferente anului 2016.

Camera de Comerț și Industrie Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apara și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țara și din străinatate.

Perpetuând tradiția și activitatea desfășurată încă de la înființarea sa, prin DECRET IMPERIAL al împăratului FRANZ IOSEF, în anul 1850, CAMERA acționează pentru libertatea comerțului și industriei în condițiile concurențiale ale economiei de piață, pentru desfășurarea unui comerț corect și civilizat, în condițiile legii.

Ca parte integrantă a comunității brașovene, misiunea CCI Brașov este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o maniera competentă, echitabilă și eficientă.

Misiunea CCI Brașov

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

Scopul CCI Brașov

Obiectivele pe care și le propune CAMERA în vederea atingerii scopului mai sus menționat sunt următoarele:

 • consultarea periodică între CAMERĂ și firmele membre;
 • identificarea problemelor cu care se confruntă agenții economici;
 • medierea relației dintre mediul de afaceri și autoritățile locale și guvernamentale;
 • promovarea și susținerea punctelor lor de vedere;
 • reprezentarea intereselor comercianților la nivel instituțional, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional;
 • acțiuni de lobby în vederea inițierii de noi proiecte legislative sau de modificare a acestora în scopul imbunătățirii mediului de afaceri;
 • crearea și menținerea unui mediu concurențial adecvat în vederea creșterii competitivității produselor și serviciilor comercianților;
 • realizarea unei game largi de servicii de calitate oferite oamenilor de afaceri;
 • realizarea de acțiuni promoționale în sprijinul comercianților;
 • organizarea de acțiuni orientate spre sprijinirea eforturilor comercianților pentru asigurarea calității produselor și serviciilor, privind protecția mediului precum și pentru protejarea, respectarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • adaptarea permanentă a serviciilor prestate la nevoile comercianților;
 • soluționarea litigiilor comerciale prin intermediul arbitrajului comercial;
 • colaborarea cu instituțiile și autoritățile locale în vederea inițierii și derulării unor proiecte de dezvoltare economică durabilă;
 • dezvoltarea relațiilor cu celelalte Camere de comerț, cu alte instituții și organizații similare din străinatate prin schimburi de experiență și dezvoltarea de parteneriate;
 • furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare și realizarea de proiecte pentru agenții economici.